Có ai ở đây không?

Có ai ở đây không?

Chỗ này vắng quá nhỉ?

1 Like

:slight_smile: can support gi ban oi?

1 Like

có anh oy :smiley:

2 Likes

Mình định đầu tư chạy nodes ở VN mà yêu cầu stake PRV nhiều quá nhỉ

1 Like

có anh ơi :))))